Pendidikan

May 2, 2011

Hubungan Sekolah Dan Komuniti

Filed under: Uncategorized @ 4:14 am and

Salah satu daripada peranan pengurus sekolah adalah untuk memastikan bahawa

wujud satu smart partnership antara sekolah dengan komuniti

dalam usaha untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah . Mengikut

Model yang diketengahkan oleh Jane Epstein terdapat 6 jenis kaedah

pelaksanaan yang berjaya :-

-1. bantuan kepada ibu bapa

2. tingkatkan komunkasi sekolah – ibu bapa

3.dapatkan penyertaan sukarela ibubapa

4.wujudkan aktiviti pembelajaran di rumah

5.dapatkan penyertaan bersama ibu bapa dalam membuat keputusan

6. wujudkan koloborasi dalam komuniti


No Comments »

RSS feed for comments on this post.TrackBack URI

Leave a comment

© 2014 Pendidikan    Provided by WPMU DEV -The WordPress Experts.  Hosted by Edublogs